KnislingeVerken AB har varit i branschen sedan 1952

och en del i verksamheten är

 

INDUSTRISERVICE

 

KnislingeVerkens industriservice verksamhet.

 

Vi utför:

• Alla förekommande reparations- och underhållsarbeten

  på industrier och värmeverk m m

• Nytillverkning, ändringar, demontering och montage

  av utrustning, stativ, trappor m m

• Blästring och målning på egen anläggning

  eller ute på plats

 

Med hjälp av samarbetspartner utför vi:

• Konstruktions- och ritningsarbeten

• Vulkning av gummi och plast

• El, kommunikation och data

• Laseruppriktning, stödpulsmätning m m

• Bygg- och tunnplåtsarbeten

• VVS och industrirör, svart och rostfritt (licens)

 

 

[Åter] [Maskinförteckning]