Rör- och servicebryggor för industrin

KnislingeVerkens rör- och servicebryggor förekommer i olika utföranden beroende på spännvidder och belastningar; från mycket stora spännvidder med höga belastningskrav till enkla rörbärare för låg belastning.


Knislingebryggorna färdigställs i verkstad och levereras prefabricerade i sektioner. Detta ger rationell hantering, korta montagetider samt reducerar den totala byggtiden med väsentligt förbättrad byggekonomi som följd.

23545-2.jpg (23297 bytes)[Åter] ]Stålstommar]